Search
Close this search box.

Pendekatan Kami

Yayasan Ar-Raudhah memberi tumpuan kepada tiga aspek aktiviti dan program: pendidikan, sosial, ekonomi, dan dakwah. Kami bermula pada 23 Oktober 2005 di mana kami memulakan dengan pengumpulan dana untuk membantu golongan yang memerlukan di seluruh kepulauan Nusantara. Sejak itu kami telah memperluas dan menyusun strategi ke dalam ketiga pendekatan khusus ini. Penerima manfaat utama yang kami layani adalah anak yatim, masyarakat yang dilanda kemiskinan, dan mangsa bencana alam.

Sosial

Pendekatan bantuan sosial terutamanya melibatkan aktiviti yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sebab kecemasan dan bencana. Yayasan Ar-Raudhah telah terlibat dalam beberapa bantuan kemanusiaan seperti bantuan gempa Padang, banjir Kuala Krai dan banjir Manik Urai, Tsunami Acheh, dan beberapa yang lain. Pendekatan bantuan sosial kami merangkumi:

  • Bantuan sosial untuk masyarakat tempatan di Malaysia – Bantuan kebajikan kepada anak-anak yatim yang dikasihi, keluarga miskin, Orang Asli dan beberapa yang lain
  • Bantuan bantuan kecemasan antarabangsa dan tempatan – menolong mangsa bencana alam berlaku di Nusantara seperti Tsunami, gempa bumi, banjir besar dan banyak lagi
  • Bahan bantu pendidikan – Membantu pelajar miskin melanjutkan pelajaran ke luar negara
  • Pembangunan modal insan dan latihan – menyediakan latihan kepemimpinan untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehkerjaan

Aktiviti di bawah Bantuan Sosial

Pendidikan

Tiang utama kami dalam semua projek kebajikan adalah pendidikan. Pendekatan pendidikan kami dikembangkan untuk memperkasakan penerima utama kami dalam jangka masa panjang. Kami membina pusat pendidikan dan sekolah, dan memberikan latihan untuk meningkatkan kemahiran mereka. Yayasan Ar-Raudhah menggariskan projek pendidikan ini untuk mewujudkan pusat tahfiz di mana mereka akan melahirkan sekumpulan hafidz yang dengan kuat menghafal Al-Quran sehingga akhirnya menjadi ulama.

Setakat ini, Yayasan Ar-Raudhah telah membina dan mengendalikan 3 pusat tahfiz di seluruh Nusantara di Medan, Aceh dan Kelantan. Pusat Tahfidz di Kemboja sedang dalam proses pembinaan. Pusat tahfidz bukan sahaja menjalankan program tahfiz tetapi juga menyelenggarakan dan menjalankan kegiatan dakwah, ekonomi dan sosial untuk umat Islam tempatan di kawasan sekitarnya. Pelajar datang dari pelbagai latar belakang seperti golongan miskin yang mendapat kelayakan tertentu. Pelajar yang telah menamatkan pengajian dari tahfiz akan dihantar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Setakat ini, pelajar dari madrasah tahfiz Ar-Raudhah telah melanjutkan pelajaran seperti di Afrika Selatan, Indonesia, Pakistan, Pakistan dan Libya di bawah biasiswa Yayasan Ar-Raudhah

Pengambilalihan Masa Depan
Untuk masa depan, Yayasan Ar-Raudhah merancang untuk membina projek berikut:

  • Universiti Kolej Alquran Kelantan
  • Pusat Islam di Pursat, Kemboja
  • Pusat Al-Quran di Bangi

Aktiviti di bawah Bantuan Pendidikan

Ekonomi

Tiang utama kami dalam semua projek kebajikan adalah pendidikan. Pendekatan pendidikan kami dikembangkan untuk memperkasakan penerima utama kami dalam jangka masa panjang. Kami membina pusat pendidikan dan sekolah, dan memberikan latihan untuk meningkatkan kemahiran mereka. Yayasan Ar-Raudhah menggariskan projek pendidikan ini untuk mewujudkan pusat tahfiz di mana mereka akan melahirkan sekumpulan hafidz yang dengan kuat menghafal Al-Quran sehingga akhirnya menjadi ulama.

Setakat ini, Yayasan Ar-Raudhah telah membina dan mengendalikan 3 pusat tahfiz di seluruh Nusantara di Medan, Aceh dan Kelantan. Pusat Tahfidz di Kemboja sedang dalam proses pembinaan. Pusat tahfidz bukan sahaja menjalankan program tahfiz tetapi juga menyelenggarakan dan menjalankan kegiatan dakwah, ekonomi dan sosial untuk umat Islam tempatan di kawasan sekitarnya. Pelajar datang dari pelbagai latar belakang seperti golongan miskin yang mendapat kelayakan tertentu. Pelajar yang telah menamatkan pengajian dari tahfiz akan dihantar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Setakat ini, pelajar dari madrasah tahfiz Ar-Raudhah telah melanjutkan pelajaran seperti di Afrika Selatan, Indonesia, Pakistan, Pakistan dan Libya di bawah biasiswa Yayasan Ar-Raudhah

Aktiviti di bawah Bantuan Ekonomi

Dakwah

Ini adalah salah satu misi kita sebagai NGO Islam untuk meningkatkan ummat Islam agar kita dapat hidup dengan lebih baik berdasarkan landasan Islam. Selama bertahun-tahun, kami telah berusaha untuk memenuhi objektif di mana kami ingin mengembangkan masyarakat Muslim yang lebih berpraktik yang memenuhi tanggungjawabnya sebagai hamba Allah, dengan menganjurkan dakwah kepada masyarakat Islam sama ada di Malaysia atau jiran-jiran kami di rantau ini.

Aktiviti di bawah Bahagian Dakwah