Capaian Blog

Perkembangan Terbaru

Pelancaran Kelas Mengaji Al-Quran Al-Mahir

Kelas Mengaji Al-Mahir, Program Kerjasama Surau Al-Madani & Yayasan Arraudhah. Syukur kehadrat Allah swt, Yayasan Arraudhah telah melancarkan kelas mengaji asas Iqra & Al-Quran bagi

PROJEK TANAMAN PADI PURSAT KEMBOJA TAHUN 2022

Alhamdulillah Wa Syukurillah, Projek tanaman padi yang diusahakan oleh tenaga pengajar dan pelajar-pelajar Madrasah Tahfiz Al-Quran Arraudhah (Yayasan Arraudhah) di Pursat Kemboja telah memberikan kejayaan

Peserta & Sukarelawan Menceritakan Pengalaman

https://www.arraudhah.net/wp-content/uploads/2022/09/sukarelawan-qurban-kemboja-cerita-pengalaman.mp4 Seorang peserta dan sukarelawan Program Qurban di Kemboja menceritakan pengalaman beliau di dalam Kuliahnya. Beliau cukup terkesan dengan keadaan penduduk disana. Beliau menceritakan apa

Pelajar Pintar, Madrasah Tahfidz Ar-Raudhah

https://www.arraudhah.net/wp-content/uploads/2022/09/temuramah-pelajar-pintar.mp4 Video termuramah adik Hasaan, pelajar pintar, Madrasah Tahfiz Ar-Raudhah di Medan Indonesia.

Program Ekonomi Yayasan Ar-Raudhah di Kemboja

https://www.arraudhah.net/wp-content/uploads/2022/09/projek-penternakan-lembu.mp4 Yayasan Ar-Raudhah telah menjalankan projek penternakan lembu yang dijalankan ditanah seluas 7 hektar. Projek penternakan lembu ini adalah untuk dijadikan sebagai lembu untuk program